LOGIN - cambridge.bth.se

 
Användarnamn:
(Username)
Lösenord:
(Password)
 


Ange användarnamn och lösenord för att logga in på servern cambridge.bth.se. State username and password to log in to the server cambridge.bth.se.
  
Ange ditt användarnamn och lösenord! Viktigt, inloggningsrutinen kommer att placera en kortlivad kaka (cookie) på din dator. Se till att din webbläsare accepterar kakor. Du kommer att fortsätta vara inloggad tills dess din session har varit inaktiv i mer än 60 minuter.Please log in using your user identity and password! Important, this site uses a short-lived cookie to manage site security. Make sure your browser accepts cookies, otherwise it is not possible to log in. You will continue to be logged on until your session is inactive for more than 60 minutes.
  
LösenordPassword
Personal på BTH kan efterfråga ett lösenord via supporten. Vill du ändra lösenord kan du göra det via formuläret för att byta lösenord.Employees at BTH can request a password from the support. If you like to change your password please use the form for password change (only in Swedish).